Trpíš? Nemusíš! Zjisti, podle jakých hodnot žiješ.

To, zda se cítí člověk ve svém životě úspěšný či má pocit, že selhává, určuje, s jakými hodnotami se podvědomě ztotožňuje.

Abychom ve svém podvědomí našli a zvědomili své hodnoty, tak jak nám byly vtisknuty nejbližšími, musíme být ochotni se na ně pravdivě a zpříma podívat. A to není jednoduché. Vyžaduje to odhodlání, trpělivost a skutečné rozhodnutí.

Na svém vlastním životě vám přiblížím, co mám na mysli zvědoměním hodnot. Když jsem nastoupila cestu osobního růstu a rozhodla se podívat se do svého nitra, byla jsem uzlíček nervů. Byla jsem v depresích a můj život za moc nestál. Z dnešního úhlu pohledu problém byl v rozdílu mezi mými vtisknutými hodnotami a tím, podle jakých měřítek jsem skutečně chtěla žít. To jsem však v té době nevěděla, a tak jsem svůj pocit životního selhávání a nesmyslnosti existence přikládala tomu, že je se mnou něco v nepořádku, protože nejsem schopna naplňovat hodnoty, které ostatní (jak se zdálo) naplňují docela snadno a lehce.

Proto mým prvotní impulsem začít na sobě pracovat bylo “opravit se”. Věřila jsem, že když budu jiná a lepší, začnu se lépe hodit do nastavených formiček a bude ode mě konečně pokoj (budu ho mít já i ostatní). Teprve po měsících a letech kvalitní snahy o proměnu, jsem zjistila, že nejen, že se necítím zásadně lépe, ale ještě umocňuji svůj pocit nedostatečnosti sebe. Proč? Protože namísto, abych se opravdově podívala do sebe a do svých skutečných hodnot, snažila jsem se vytvořit si v představách “můj ideální svět”, ve kterém bude vše tak, jak jsem si myslela, že si přeji. Jenže jak se později ukázalo – na můj ideální svět jsem měla v hlavě příliš mnoho strachu a starých hodnot, které určovaly mé nepříjemné pocity a vedly mě k  rozhodnutím, která mému dobrému pocitu nepřispívala. Z dnešního úhlu pohledu viděno – chtěla jsem si vytvořit svůj ideální nový svět na mnoha starých – mým novým cílům odporujících – hodnotách. Tak jsem třeba chtěla být upřímná a pravdivá, ale stará hodnota být výjimečná a obdivovaná (kterou jsem neměla na vědomé úrovni) mi to neumožňovala. Podle tehdejšího uvažování – kdybych byla upřímná, lidé by mohli zjistit, že nejsem tak výjimečná a zajímavá a že jsem třeba jen úplně obyčejná holka a všechny mé staré cíle by tak zůstaly nenaplněny :) Začala konfrontace ega se srdcem. A já jsem pochopila zásadní věc.

Aby se mohlo plnit, co si přejeme, musíme nejdřív uvidět naprosto jasně, z jakých motivů vycházejí naše rozhodnutí. V každé situaci totiž máme na výběr někdy i z několika variant. Pokud nejsme v realitě dobře ukotveni, často se zdá, že nemáme volbu výběru. Že jsme bezmocní. To je ale veliký omyl, protože ve skutečnosti máme volbu vždy. Co je tedy třeba udělat, abychom se zbavili starých nefunkčních hodnot a začali žít podle těch nových, a tedy spokojeně, naplněně, smysluplně a s pocitem, že jsme ve svém životě úspěšní?

1. Nejdříve je nutné podívat se upřímně na své staré hodnoty, vyvěrající z rodu. Těmi mými byly:

inteligence

vydžet za každou cenu

vybojovat

být známá

být vidět

být bohatá

mít uznání

mít obdiv

mít prestiž

být první

být výjimečná

vypadat chytře

nemýlit se

mít pravdu

mít všechno hned

být pozitivní

2. Pak je třeba si napsat podle jakých hodnot chceme žít nově, podle sebe. Těmi mými jsou:

svoboda

upřímnost, pravdivost

autenticita

odvaha

laskavost

růst, rozvoj

respekt

soucit

spolupráce

zodpovědnost

Když se podíváte na svůj první seznam, může vám snadno dojít, že jsou to hodnoty, které jsou závislé na něčem venku. A jsou v podstatě trvale neudržitelné. Ten, kdo se jich snaží dosáhnout, je otrok vlastního mozku, protože jej to vede k neustálému strachu, že své hodnoty nenaplní, nebo že jejich získání může kdykoli ztratit. Život s těmito hodnotami je jednoduše jeden velký boj a strach.

Když se podíváte na druhý seznam, můžete si všimnout, že to jsou hodnoty, které jsou ovlivnitelné zevnitř a tudíž nepodléhají vnějším vlivům. Ať je vnější okolnost jakákoli, rozhoduji se podle těchto hodnot, a proto i mé další kroky a volby jsou v souladu s mým druhým seznamem. Nereaguji tudíž na to, co se děje venku, ale naciťuji, jak se mám rozhodnout, abych na základě toho, co se děje venku, naplnila své nové hodnoty.

3. A nyní teprve můžeme přejít ke kroku číslo tři.

Tím je, že s vědomím tohoto svého starého já a vědomím nového, můžeme snadněji dělat další kroky v náš skutečný a stálý prospěch, protože jsme vše důležité dostali z podvědomí do vědomí. A pokud už mám cokoli zvědoměné, mohu s tím teprve pracovat.

Pro příklad – když mi přijde nabídka nějaké spolupráce, mohu se s vědomím obou seznamů rozhodnout, k čemu povede, když této nabídce řeknu ano (slouží k tomu zásadní otázka – PROČ to chci udělat) – zda si jdu naplnit starou potřebu uznání a obdivu, nebo je to příležitost, ve které mohu vyjádřit své autentické já, svou potřebu rozvíjet a inspirovat druhé svými zkušenostmi? Pokud by tato nabídka měla splňovat pouze hodnotu ze starého seznamu, odmítnu ji.

A slovo závěrem

Když jsem se snažila naplnit první seznam, připadala jsem si, že selhávám. Protože staré hodnoty byly dlouhodobě neudržitelné a nebyly trvalé. Když nyní žiji podle druhého seznamu, cítím se úspěšná, protože jsem věrná svým hodnotám, mám na jejich naplňování přímý vliv, jsou trvalé a stále udržitelné. Vůbec to nemusí znamenat, že naplňováním svého druhého seznamu budete připadat úspěšní druhým (na základě toho, jak je úspěch nastaven společností). Sami za sebe se však budete cítit velmi dobře, klidně a budete se cítit zdravě hrdí.

A tímto uvědoměním a přenastavením mi spadl obrovský kámen ze srdce, protože se mi podařilo vytvořit si systém, který mi dává smysl a žití podle něj mě naplňuje radostí. Můj život se postupně začal měnit a já dělala vědomá rozhodnutí vedoucí k mému skutečnému štěstí. A mimo jiné jsem díky tomu přišla na to, že se nemusím opravovat, že jsem úplně v pořádku, jen jsem žila podle špatných hodnot. A tak mi jako vedlejší efekt vzrostl i pocit sebedůvěry a sebeúcty.

Nechejte se inspirovat a napište si i vy své dva seznamy. Do začátku nového roku můžete vkročit jako autentické, ryzí a svobodné bytosti, které naše společnost potřebuje. A především se vám může výrazně ulevit :)

S láskou Míša

Michaela Zdráhalová
S radostí a nadšením otevírá lidem srdce. Probouzí druhé k uvědomění, že nejsou svými myšlenkami, svými emocemi a svým tělem. Navrací je k vědomí svého skutečného Já, od kterého se na čas jen oddělili a ke kterému se mohou kdykoli vrátit, a tak se osvobodit a skoncovat s trápením. Návratem ke svému pravému Já tak mohou znovu zažít pocit hluboké lásky ke všemu živému, soucit a hluboký vnitřní klid.

Je také mámou dvou malých inspirativních bytostí, které jí výrazně pomohly osvobodit se z bolesti, kterou dříve denně prožívala. Je autorkou eknihy Jak se osvobodit ze závislosti na partnerovi, meditačních nahrávek a audioprogramů vedoucích k osvobození.

Více o Míše si přečtete tady >>

Komentáře
  • Přeji si od Míši dostávat informace o jejích událostech a akcích

  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky