Co odlišuje člověka, který se osvobozuje, od toho, který se točí v kruhu

Sleduji přátele, známé a lidi, co ke mě přicházejí na osobní setkání a zkoumám, co odlišuje ty, co se osvobozují, uvolňují a vzkvétají od těch, co stagnují a točí se v kruhu.

Zjistila jsem, že lidi, kterým narůstá pocit vnitřní svobody a síly, kteří žijí lehce a radostně, spojuje pár společných mentálních nastavení. Tito lidé:

 1. Jsou vděční. Za lekce od lidí, kteří jim vstoupili do života. I když je svým chováním zranili, ukřivdili jim či je manipulovali, dokáží vidět, čím šli tomuto chování druhých naproti. Nemají tendenci obviňovat.
 2. Nemluví zpravidla opakovaně o minulosti, neopakují tytéž příběhy stále dokola a nehází kyblík svých nezpracavaných emocí na druhé, aby si ulevili.
 3. Jsou často jako děti. Bývají spontánnější, rádi se smějí a mají chuť žít, nezávisle na tom, jaká traumata si z minulosti nesou.
 4. Mají často opravdový zájem o druhé lidi a nedělá jim dobře mít prospěch jen pro sebe na úkor druhých.
 5. Většinou je neslyšíte si moc stěžovat, na někoho nadávat a nemají ve zvyku vytvářet problémy tam, kde nejsou.
 6. Nejsou to dramatici, nenaskakují své mysli na úniky od reality skrze „vzrůšo“, konspirační teorie a jakákoli jiná dramata.
 7. Nejsou pyšní a arogantní, ale naopak z nich jde cítit laskavost a pokora.
 8. Hledají pomoc vždy nejdříve u sebe a chtějí se na sebe umět spolehnout. Když jejich vztahy zavánějí závislostí, většinou se brzy odtáhnou k sobě a nastolují zdravou rovnováhu.
 9. Nemají ve zvyku se za někoho schovávat, držet někoho na své straně proti druhým a proti někomu se spolčovat.
 10. Nemívají potřebu mít nad někým moc.
 11. Jsou často samostatnými jednotkami, ke kterým se lidé rádi přidávají a inspirují se jimi. Nestaví se na piedestal, nevyžadují od druhých poslušnost, ani respekt. Zpravidla jej přirozeně mají.
 12. Nikoho nenutí přijmout jejich názory a pravdy. Přenechávají druhým důvěru a chápou, že osobní zkušenost každého člověka je poklad, který profiluje člověka ve zdravou, samostatnou a svobodnou bytost a nikdo jiný jim slovně toto poznání nemůže předat.
 13. Jsou spíše tišší a bokem. Nepotřebují být vidět, mít „lajky“ a pozornost.
 14. Jsou častěji spokojení s tím, co je. Umí čelit problémům a nepříjemným situacím a nemají ve zvyku utíkat do vizí o lepší budoucnosti.
 15. Zpravidla mají hlubokou touhu srdce zjistit, kým skutečně uvnitř jsou a zbavit se svých masek a všeho, co k nim nepatří.
 16. Nehledají dokonalost a nikoho nenapodobují. Dávají přednost pravdivosti a upřímnosti. Staré nefunkční boří a tvoří nové, i za cenu chyb, omylů a bolesti. Hledají stále nové cesty ke spokojenosti všech.
 17. Nějakým způsobem přispívají společnosti skrze tvořivou činnost. Nejsou to lidé, kteří jen berou, jsou to lidé,  kteří se rádi podílejí, jsou ve vztazích proaktivní, rádi přispíají a rádi dávají.

Dobrá zpráva je, že mentální nastavení osvobozujících se lidí se dá získat a prohlubovat. Není ničím daným. Nikdo tady není odsouzen k opakování stejných chyb, neexistuje žádný osud, který by říkal – „Ty to se svým nastavením nikdy nemůžeš zvládnout.“. Vše je o přesměrování pozornosti a neustálém bdělém pozorování návyků své mysli. Tak člověk může odhalit myšlenky, které ho držely v bludném kruhu a jejich neustálým pozorováním z něj vystoupit a vykročit na nádhernou cestu svobody. Cestu lásky, klidu a míru.

S láskou Míša

Michaela Zdráhalová
S radostí a nadšením otevírá lidem srdce. Probouzí druhé k uvědomění, že nejsou svými myšlenkami, svými emocemi a svým tělem. Navrací je k vědomí svého skutečného Já, od kterého se na čas jen oddělili a ke kterému se mohou kdykoli vrátit, a tak se osvobodit a skoncovat s trápením. Návratem ke svému pravému Já tak mohou znovu zažít pocit hluboké lásky ke všemu živému, soucit a hluboký vnitřní klid.

Je také mámou dvou malých inspirativních bytostí, které jí výrazně pomohly osvobodit se z bolesti, kterou dříve denně prožívala. Je autorkou eknihy Jak se osvobodit ze závislosti na partnerovi, meditačních nahrávek a audioprogramů vedoucích k osvobození.

Více o Míše si přečtete tady >>

Komentáře
 • Přeji si od Míši dostávat informace o jejích událostech a akcích

 • Nejnovější příspěvky
 • Rubriky