Jaký jsi, se dávno ví. Jen se nesnaž to měnit.

Každý se rodíme se svým specifickým nastavením, dary, talenty a jedinečným potenciálem. Aby se tento potenciál uvolnil, je třeba, aby se člověk přestal snažit měnit a vylepšovat, ale naopak aby se vracel ke své podstatě a zjišťoval, kým skutečně je.

Dávám za příklad pár vět ze svého profilu (Human designu), abych demonstrovala, jak je mnoho věcí daných a fixních a je nutné to pouze pochopit, přijmout a uvolnit se do toho:

“…Máte potenciál k tomu, být sama sebou bez ohledu na vnější vlivy a následovat svá přesvědčení, ať si kdo chce, co chce, říká. Tento váš dar je samou podstatou pravé individuality. Následujete-li svá přesvědčení, jste hluboce kreativní. Pokud nebudete ostatní nutit jít po vaší cestě, budete je posilovat a podporovat už jen vaší přítomností, vaším osobním příkladem. 

Vzácná schopnost probouzet a posilovat vnitřní sílu ostatních pramení z vaší víry v sebe samu a z vaší sebelásky. Můžete povzbudit lidi kolem vás tím, že je povedete hlouběji do jejich nitra. Jinými slovy, pomáháte lidem získat nezávislost a spoléhat se méně na ostatní.

Dokážete být zdánlivě velmi sobecká a vždy chcete jít svou vlastní cestou bez ohledu na to, co si ostatní myslí nebo co říkají. Pokud jednáte v reakci, nemusíte se kvůli tomu cítit provinile. Není pro vás důležité vědět, proč se chováte určitým způsobem, ani zpochybňovat vaše chování, ačkoli ostatní to pravděpodobně dělají. Odevzdáte-li se vaší vnitřní reakci na to co vám život přináší, okamžik od okamžiku, budete vždy na správném místě ve správný čas…

Máte hloubku a vrozenou moudrost (48) a také schopnosti a talent (16) tuto hloubku vyjádřit. Tento kanál je o dosažení mistrovství v něčem co děláte stále znovu a znovu. Tím, že to neustále opakujete, se neustále zdokonalujete, až se ona činnost stane uměním oproštěným od techniky a vy mistrem. Díky soustavnému opakování a zdokonalování vychází vaše hloubka talentovaně napovrch…

… Tento kanál je o přežití skrze intuitivní reakci v přítomném okamžiku, o schopnosti a síle jednat spontánně a rychleji, než se do hry zapojí mysl. Tato schopnost je samou podstatou přežití. Máte v sobě systém včasného varování – jste neustále naladěná na své okolí, vibrace a zvuky. Slyšíte, co lidé říkají, skrze tón hlasu spíše než obsahem sdělení. Můžete se někdy zdát druhým příliš chladná či arogantní, ale když budete věřit svým instinktům (intuici) a budete se jimi řídit, můžete se stát archetypem lidské bytosti a síly. 

… Proměnlivé (extrémní) rytmy. Umíte přizpůsobit své načasování měnícím se okolnostem. Snaha o fixní rytmy a pravidelnost vám nepatří. 

… Navzdory jakýmkoliv okolnostem jste schopná zachovat si svou vnitřní nevinnost. 

… Přízeň osudu, která může být vnímána jako štěstěna, ale vychází z úsilí a oddanosti. 

…Je ve vás silně zastoupená individuální energie. Uniforma vám nesedí a vždy budete alespoň částečně vybočovat z řady. Je pro vás důležité, abyste si svoji odlišnost a jedinečnost dovolila projevovat a žít. Skrze svoji vrozenou tvořivost (kreativitu) máte potenciál přinášet změnu do vašeho života. Tato změna vede k vašemu posílení, neboli růstu osobní síly a schopnosti být sama sebou . Změny přinášíte i do života druhých – ať už tak, že vaše změna změní něco i v jejich životě, nebo díky tomu, že vás vidí změnou procházet. Díky vaší individualitě a tvořivosti můžete nepřímo posílit druhé. 

… Díky definovanému centru Sleziny máte silnou intuici a instinkty, kterým můžete věřit a řídit se jimi. Intuice/instinkty je ono spontánní, okamžité uvědomění, které vám posílá zprávy o tom, co „sedí“ a co ne. Může to být o lidech, které potkáte, tom, co děláte. 

…Ochutnáváte vše, co vám život nabízí, a procházíte mnoha různými zkušenostmi a změnami. Hlad po nových zkušenostech a zážitcích vedoucí k neustálé změně a tím potenciálně k moudrosti. 

… Jste tvrdohlavá (pozitivní vlastnost) a provokujete druhé tím, že nespolupracujete. Čím více jednáte v souladu s vaším designem, tím více podněcujete k druhé tomu, aby se věci děly ve správném duchu (a tím také k růstu hojnosti, protože hojnost je čistě otázkou ducha). To ještě neznamená, že vám za to druzí poděkují :) 

… Schopnost zachovat individuální integritu (celistvost) skrze vzepření se škodlivým silám. Jste tvrdohlavý (pozitivní vlastnost) bojovník, vždy připravený být v opozici vůči čemukoliv/komukoliv, kdo by chtěl omezit vaši individualitu. Připravená bojovat za nezávislost, smysluplný život a více osobní síly. 

Máte dar naslouchat druhým a vést druhé ke sdílení. Lidé se vám svěřují i svá tajemství. 

Jste pod stálým tlakem začít něco nového. To funguje, pouze když něco začnete v souladu s vaší strategií a autoritou.”

Tak tolik jen něco málo z mého profilu. Chci na něm demonstrovat, že to jací jsme, je dáno a nepřijetím některých našich částí a vlastností si opravdu hluboce ubližujeme. Pokud jsem například v dětství jakožto bojovnice proti nesvobodě a bezpráví byla trestaná za vzpurnost, byla jsem pak dlouhé roky přesvědčena, že má “vzpurnost” je špatná vlastnost a já se jí musím zbavit, chci-li mít hezké vztahy. Tak jsem se za jakoukoli svou vzpurnost trestala a obviňovala a vnitřně si tak ubližovala. Až když jsem si uvědomila, že to jsem skutečně já, že je to vlastně dar, moje podstata, začala jsem ji vítat ve svém životě a uvolnilo se mi mnoho kreativní síly a začala jsem inspirovat více lidí.

Nebo dar zachovat si svou nevinnost, ať jsem zažila sebevětší bolest, jsem dříve vnímala jako slabost (přílišnou naivitu a křehkost oproti druhým). Dnes vím, že být stejně tvrdá, jako mnoho lidí umí při argumentaci a sebeobhajobě být, prostě nebudu, protože to není má přirozenost. Raději nechám druhého myslet si, co potřebuje a odcházím, když mě nechce také vnímat a naslouchat mi.

Proto možná i vy odsuzujete mnoho svých vlastností, které vám byly vyčítány a zůstaly nepřijaty či dokonce byly odsuzovány. Ale když se upřímně zamyslíte, jací byste byli v případě, že by to neohrožovalo vaše vztahy, jací skutečně jste, když se uvolníte, na nic si nehrajete, pak vám možná mnohé dojde. Je až neuvěřitelné, že vaše schopnosti, vaše bytost je nastavena od vašeho narození. Svědčí o tom mimo jiné fakt, že když si necháte vypracovat váš profil (varianty jsou mnohé), budete překvapeni, jak to na vás vlastně sedí. A stačí pro to pouze vaše jméno, datum, hodina, případně místo narození. Tak “málo” pro tak hodně. Když se člověk navrátí ke své podstatě, může zažít vytouženou úlevu. Pochopí, že se nemusí nic snažit vylepšovat, odstraňovat či potlačovat. Že může jednoduše jen milovat sebe takového, jaký ve své přirozenosti je.

S úctou k vaší jedinečnosti, Míša 

Michaela Zdráhalová
S radostí a nadšením otevírá lidem srdce. Probouzí druhé k uvědomění, že nejsou svými myšlenkami, svými emocemi a svým tělem. Navrací je k vědomí svého skutečného Já, od kterého se na čas jen oddělili a ke kterému se mohou kdykoli vrátit, a tak se osvobodit a skoncovat s trápením. Návratem ke svému pravému Já tak mohou znovu zažít pocit hluboké lásky ke všemu živému, soucit a hluboký vnitřní klid.

Je také mámou dvou malých inspirativních bytostí, které jí výrazně pomohly osvobodit se z bolesti, kterou dříve denně prožívala. Je autorkou eknihy Jak se osvobodit ze závislosti na partnerovi, meditačních nahrávek a audioprogramů vedoucích k osvobození.

Více o Míše si přečtete tady >>

Komentáře
  • Přeji si od Míši dostávat informace o jejích událostech a akcích

  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky