Jak vychovat z dítěte parťáka

Mnoho z nás, kteří zažili výchovu autoritativních rodičů, jsme si vytvořili tzv. revers při výchově vlastních dětí. To proto, aby narozdíl od nás nikdy nemusely zažívat stejný nerespekt, neúctu, ponižování, omezování svobody, příkazy, zákazy, hanbu a bolest jako my. Rozhodli jsme se si všechen svůj vlastní nedostatek vykompenzovat na svých vlastních dětech a dát jim vše, co nám samotným chybělo. 

Takové chování “liberáního rodiče” by se mohlo zdát jako správné a obdivuhodné. Tento revers má však jeden velký háček.

Zatímco autoritativní rodiče si vyžadují respekt a úctu k pocitům a potřebám jen pro sebe a na pocity svých dětí často kašlou, liberální rodiče dávají veškerý respekt a úctu dětem na svůj vlastní úkor a vedle dětí potlačují sebe.

Pokud si v dětství prožitou neúctu a nerespekt vůči své osobě tito poranění rodiče nevyřeší navýšením ponížené sebeúcty a sebehodnoty, berou tento aspekt negativního vztahu k sobě do výchovy svých vlastních dětí a umožňují, aby se k nim druzí (včetně jejich dětí) mohli nadále chovat, jako by žádné pocity a potřeby neměli.

Na jednu stranu se tyto dospělé děti naučily vyjadřovat úctu a respekt k druhým, protože si to jejich rodiče vynutili, nicméně se tito rodiče nenaučili úctu a respekt vyžadovat také pro sebe. Takže původní dysharmonii rodinných vztahů v dětství si berou dále do své vlastní rodiny, jen otočenou naruby.

DOPAD REVERSNÍ VÝCHOVY NA DĚTI

 1. Dítě je nejisté v důsledku špatně nastavené hierarchie v rodině – cítí, že se nemůže o nikoho opřít a cítit v bezpečí vedle nejistého a měkkého rodiče 
 2. Dostává se tak do vůdčí role v rodině, ve které se necítí dobře, protože mu nepřísluší a není mu vlastní
 3. Začne určovat, co by druzí pro něj měli a neměli
 4. Neváhá se rozplácnout na zem v nákupním centru, aby dostal, co předpokládá, že mu náleží
 5. Křičí, obviňuje, nadává a vydírá, když se rodič nechová podle jeho představ
 6. Nenaučí se respektovat potřeby a přání rodičů (protože o nich často nemají ani tušení) a tudíž ani kamarádů a dalších lidí, což má za následek, že mají problémy ve vztazích v dětství i dospělosti
 7. Naučí se věřit, že každé jeho přání by druzí měli vyplnit
 8. Na pocity druhých kašle, jsou mu jedno a nechápe je

 

Dítě potřebuje stabilního rodiče, který se má rád a bere ohled i na své potřeby, aby doma cítilo pevnou půdu pod nohama a bezpečí pro svůj rozvoj.

 

JAK SE CHOVÁ SEBEVĚDOMÝ RODIČ, PRO NĚHOŽ JE JEHO DÍTĚ BEZVA PARŤÁK

 1. Uvědomuje si, že liberální výchovou svému dítěti škodí a zadělává mu na vztahové problémy v dospělosti
 2. Pracuje na zvýšení sebehodnoty a sebelásky – uvědomuje si, že jeho dítě není důležitější než on a všichni v rodině májí stejná práva a povinnosti
 3. Vymezuje dítěti jasné hranice, za které nemůže zajít – je třeba, aby vědělo, čím mu ubližuje, co jej bolí a zraňuje
 4. Nastavuje domácí pravidla pro blaho a spokojenost všech (zapojuje dítě do domácích prací, vaření, plánování volného času…)
 5. Nastavuje hierarchii v rodině pro harmonii a pohodu – tzn. na prvním místě musí být pro sebe on (když nemá uspokojené potřeby a je nešťastný, je druhým k ničemu a šíří dusno), na druhém místě on a partner, na třetím místě děti, na čtvrtém rodiče a pátém další blízcí a přátelé
 6. Má i jen svůj smysluplný a bohatý svět, své záliby a radosti, a ty sdílí se svým dítětem, přibírá dítě
  k tomu, co jej těší a naplňuje

Dítě vám nepřeroste přes hlavu, když s ním jednáte jako s parťákem, jak se mnoho rodičů domnívá. Dítě vám může přerůst přes hlavu, když jste vnitřně rozkolísaní, nejistí a s nízkou sebeúctou.

Když navýšíte své sebevědomí a sebelásku, všechny vaše vztahy se promění. Vaše děti se vedle vás budou cítit jistě a bezpečně, naučíte je toleranci a empatii, vytvoříte jim základy pro zdravé a láskyplné vztahy, naučíte je odpovědnosti za jejich chování a pocity a vytvoříte jim harmonii mezi dáváním a přijímáním.

A to nejdůležitější – nebudete muset čelit žádné zkázonosné pubertě, protože vaše děti před vámi s tímto přístupem nebudou muset ani utíkat, ani svou nezodpovědností vytvářet problémy, které byste za ně se studem museli řešit.

Stanete se parťáky, kteří se vzájemně inspirují, obohacují a společně rostou v kvalitnější a radostnější lidi.

Michaela Zdráhalová
S radostí a nadšením otevírá lidem srdce. Probouzí druhé k uvědomění, že nejsou svými myšlenkami, svými emocemi a svým tělem. Navrací je k vědomí svého skutečného Já, od kterého se na čas jen oddělili a ke kterému se mohou kdykoli vrátit, a tak se osvobodit a skoncovat s trápením. Návratem ke svému pravému Já tak mohou znovu zažít pocit hluboké lásky ke všemu živému, soucit a hluboký vnitřní klid.

Je také mámou dvou malých inspirativních bytostí, které jí výrazně pomohly osvobodit se z bolesti, kterou dříve denně prožívala. Je autorkou eknihy Jak se osvobodit ze závislosti na partnerovi, meditačních nahrávek a audioprogramů vedoucích k osvobození.

Více o Míše si přečtete tady >>

Komentáře
 • Přeji si od Míši dostávat informace o jejích událostech a akcích

 • Nejnovější příspěvky
 • Rubriky