PRAVIDLA osobních a on-line konzultací

OSOBNÍ KONZULTACE

Pokud využijete možnosti platit v hotovosti, provedete tak po skončení konzultace. Pokud chcete využít platby převodem na můj účet, peníze je třeba připsat na účet 24 hodin před započetím konzultace.

STORNO osobní konzultace

Z osobní konzultace je možné se odhlásit nejpozději 2 dny před termínem emailem nebo sms. Při zrušení konzultace v čase kratším než 48 hodin předem žádám o úhradu storno poplatku ve výši 100%. Děkuji za ohleduplnost a respekt k mému času.

SKYPE / TELEFONICKÁ KONZULTACE

Při skype nebo telefonické konzultaci se platba provádí převodem na účet. Konzultace je pro mě závazně objednaná až v případě, že jsou peníze na můj účet připsány 24 hodin před započetím konzultace.

STORNO skype nebo telefonické konzultace

Skype či telefonickou konzultaci je nutno uhradit nejpozději 24 hodin před započetím dohodnutého termínu. V případě, že peníze do této doby nejsou na účtě připsány, termín propadá. V případě, že k úhradě již došlo a klient si přeje termín zrušit, platí stejné storno-podmínky jako při stornu osobní konzultace.