PRAVIDLA osobních a on-line konzultací

Konzultace probíhá v délce cca 120 minut podle vývoje samotného procesu v průběhu sezení.

První setkání je vždy dvouhodinové (v ceně 3000,-), aby byl dostatek času pro mé napojení na rovině mentální, emoční i duchovní, a tak odvedena ta nejkvalitnější možná práce z mé strany. U dalších sezení je pak již možné domluvit se i na kratším čase konzultace (60 minut v ceně 1500 Kč, 90 minut v ceně 2250 Kč).

Na případném dalším setkání se domlouváme po skončení prvního sezení.

OSOBNÍ KONZULTACE

Pokud klient využije možnosti platit v hotovosti, provede tak po skončení konzultace. Pokud chce využít platby převodem na můj účet, peníze je třeba připsat na účet 24 hodin před započetím konzultace. Cena za dvouhodinovou konzultaci je 3000,-.

STORNO osobní konzultace

Z osobní konzultace je možné se odhlásit nejpozději 2 dny před termínem emailem nebo sms. Při zrušení konzultace v čase kratším než 48 hodin předem žádám o úhradu storno poplatku ve výši 100%. Děkuji za ohleduplnost a respekt k mému času.

SKYPE / TELEFONICKÁ KONZULTACE

Při skype nebo telefonické konzultaci se platba provádí převodem na účet. Konzultace je pro mě závazně objednaná až v případě, že jsou peníze na můj účet připsány 48 hodin před započetím konzultace. Cena za dvouhodinovou konzultaci je 3000,-.

STORNO skype nebo telefonické konzultace

Skype či telefonickou konzultaci je nutno uhradit nejpozději 48 hodin před započetím dohodnutého termínu. V případě, že peníze do této doby nejsou na účtě připsány, termín propadá. V případě, že k úhradě již došlo a klient si přeje termín zrušit, platí stejné storno-podmínky jako při stornu osobní konzultace.