NÁVRAT DOMŮ

setkáváním k otevření srdce a návratu do vnitřního domova

VEČERNÍ SETKÁVÁNÍ

pro ženy a muže

Jednou za dva týdny se setkáme u příležitosti návratu ke svému pravému Já a odpojení se od falešné identity. Setkání slouží k možnosti otevřeného sebevyjádření, beze strachu a masek. V prostředí důvěry, respektu a empatie zde dostáváš možnost znovu otevřít své srdce a uvolňovat se postupně do svého pravého Já. Můžeš poznat místo v sobě, které není dotčeno myšlením a kde stále je a vždy byl klid, mír a svoboda.

Téma 7. setkání 

10. 6. 2020

  • Kdo skutečně jsi? Co je tvé pravé já?
  • Jak se napojovat na skutečný stav vnitřní svobody?
  • Meditace ZPÁTKY DOMŮ

Informace o akci:

Setkávání probíhá co 14 dní

  • KDY: 27.5., 10.6., 24.6.
  • KDE: Malá Strana 1, 74285 Vřesina (za Ostravou)
  • JAK DLOUHO: 18.00 - 20.00 (příchod 17.50)
  • ZA KOLIK: 350,-
  • S SEBOU: Pohodlné oblečení (voda bude k dispozici)

Jsme božské bytosti ve stavu zotavování se, opětného objevování vlastní božskosti. Získáváme sami sebe nazpět z nadvlády pošetilé mysli. Mysl je však do jisté míry klíčovým hráčem v dramatu zvaném život, protože bez ní vědomí nemůže zažít transcendenci. A transcendence je celým účelem této hry. Je to královská hra, je-li na ni pohlíženo chápajícíma očima. Pokud zůstáváte uvězněni v připoutání ke své osobě,nakopne vás život do zadku. Pokud jste však otevřeni Pravdě, pak se neustále rozšiřujete do většího a většího vnímání. Nakonec řeknete: "Miluju tento výstup nad sebe, tuhle cestu skrze sebe k Sobě."            - Mooji


Mentorkou setkávání je Michaela Zdráhalová. Míša vystudovala pedagogickou fakultu na Ostravské univerzitě, věnovala se učitelství dětí 2. stupně na ZŠ a poté strávila sedm let v zahraničí se svým manželem a dětmi. Vleklé deprese, úzkosti a nepříjemné události v jejím životě ji nevyhnutelně ukázaly, jak moc je ve svém životě orientovaná na potřeby druhých, jak se podceňuje, omezuje, uhýbá a umenšuje. Jak se snaží být takovou, jakou by ji chtěli druzí mít. Vnitřní bolest z přetvářky a hraní rolí ji postupně vrátila na její cestu. Objevila v sobě netušené možnosti, vnitřní sílu, odvahu a radost z přítomnosti. Pochopila, že nikoli sebe-změna, ale sebe-přijetí je klíčem k vnitřnímu klidu. Rozhodla se svůj objevený poklad předávat dalším lidem, kteří stejně jako ona touží poznat pravdu a žít autentický život v lásce a harmonii. Dnes je Míša pátým rokem transformační průvodkyní, terapeutkou a inspirátorkou. Věnuje se osobním konzultacím a vede semináře na téma sebevědomí, sebeúcty a partnerských vztahů. Je autorkou projektu Jak se osvobodit ze závislosti na partnerovi a Síla ženy.

Objednávkový formulář

Tvé místo bude rezervováno po odeslání přihlášky přes kontaktní formulář. Do přihlášky uváděj, prosím, datum Setkání, kterého se chceš účastnit (případně napiš "všechna setkání"). Platba 350,- probíhá na místě v hotovosti.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Objednávka je závazná a pokud ji účastník zruší před jejím započetím, či na setkání nedorazí, částku uhradí přes bankovní účet, který mu bude zaslán.