CELODENNÍ AKCE 13. 8. 2022 v Předklášteří

Vnitřní přesměrování pozornosti vedoucí ke spojení se sebou, svým Zdrojem a pobývání v tichu přítomnosti.

CO TĚ ČEKÁ?

Zeslabení vlivu mysli

Veškerá práce s pozorností, která bude v průběhu dne probíhat, ukáže člověku, kde opouští sám sebe a ztotožňuje se s nabídkami ega. Ego má za cíl udržovat nespokojenost, nervozitu, závislosti, pudovost, chtíče, strachy.

Uvolnění energie

Přepojením pozornosti přímo do svého Zdroje se vliv ega oslabuje a člověk je tak přirozeně naveden do větší laskavosti, sounáležitosti, pokoje, soucitu, pokory a porozumění. Jeho další kroky v životě budou mít díky spojení se Sebou jiný charakter, jenž bude ladit s klidem, mírem a hojností Zdroje.

Napojení na Zdroj

Člověk napojený na Sebe, na svůj Zdroj, plyne životem lehce, klidně, jistě a bezúsilně. Život z pozice pozorovatele se pro něj stává hrou a radostí, přestává lpět na lásce, vztazích, uznání, přijetí, penězích, respektu a osobní důležitosti.

KDO TĚ RETREATEM PROVEDE?

Míša je transformační průvodkyní žen a mužů k vnitřnímu klidu a radosti a mámou dvou malých inspirujících bytostí. Vede člověka za hranice jeho omezené egoické mysli do prostoru jeho skutečného Já, které je svobodné, šťastné, milující a syté.

Pomáhá lidem propojit svět hmoty a spirituality tak, aby vedli naplněný a tvořivý život bez úniků a bojů. Je ženou, která se nespokojí s nefuknčním a zkostnatělým, ale zvedá stavidla proudu života svého i druhých.

Vede druhé k nalezení zdroje skutečného Já, zdroje vlastní síly, svobody, klidu a odvahy.

13. 8. 2022

Předklášteří

9:30 - 18:00

2.000 Kč

  • Dopoledne sdílení, mentální pokrm, odpovědi na otázky
  • Oběd kolem 12.30
  • Po obědě meditace v jeskyni Kletnice (dobrovolný příspěvek od 50 Kč výše za poskytnutí jeskynních prostor)
  • Odpoledne sdílení, spojování se Sebou, vnitřní práce s pozorností

V případě dotazů pište na info@michaelazdrahalova.cz nebo volejte na +420737473045 v pondělí až čtvrtek mezi 10:00 - 15:00 hod.

Jsme-li “doma”, ve svém pravém Já, přirozeně se odevzdáváme proudu Života. Je to ta část nás, která není ovlivněna myšlením. Jsme-li “doma”, nechceme nic a nikoho měnit, nic nepromýšlíme, nic nehodnotíme a reagujeme na impulsy, které nám v přítomnosti přicházejí. Čím více se ztišíme, tím snadněji je vnímáme... Ztrácíme-li se v myšlení, odpojujeme se od pravého Já a trpíme.

Co tě trápí, odevzdej s důvěrou, bez očekávání výsledku, proudu Života (Bohu, Vesmíru) a vrať se se svou pozorností do místa, ze kterého můžeš vše sledovat. Do místa klidu a míru.
Míša Zdráhalová

OBJEDNÁVKA