CELODENNÍ RETREAT

Vnitřní přesměrování pozornosti vedoucí ke spojení se sebou, svým Zdrojem a pobývání v tichu přítomnosti.

CO TĚ ČEKÁ?

Zeslabení vlivu mysli

Veškerá práce s pozorností, která bude v průběhu dne probíhat, ukáže člověku, kde opouští sám sebe a ztotožňuje se s nabídkami ega. Ego má za cíl udržovat nespokojenost, nervozitu, závislosti, pudovost, chtíče, strachy.

Uvolnění energie

Přepojením pozornosti přímo do svého Zdroje se vliv ega oslabuje a člověk je tak přirozeně naveden do větší laskavosti, sounáležitosti, pokoje, soucitu, pokory a porozumění. Jeho další kroky v životě budou mít díky spojení se Sebou jiný charakter, jenž bude ladit s klidem, mírem a hojností Zdroje.

Napojení na Zdroj

Člověk napojený na Sebe, na svůj Zdroj, plyne životem lehce, klidně, jistě a bezúsilně. Život z pozice pozorovatele se pro něj stává hrou a radostí, přestává lpět na lásce, vztazích, uznání, přijetí, penězích, respektu a osobní důležitosti.

KDO TĚ RETREATEM PROVEDE?

Míša je transformační průvodkyní žen a mužů k vnitřnímu klidu a radosti a mámou dvou malých inspirujících bytostí. Vede člověka za hranice jeho omezené egoické mysli do prostoru jeho skutečného Já, které je svobodné, šťastné, milující a syté.

Pomáhá lidem propojit svět hmoty a spirituality tak, aby vedli naplněný a tvořivý život bez úniků a bojů. Je ženou, která se nespokojí s nefuknčním a zkostnatělým, ale zvedá stavidla proudu života svého i druhých.

Vede druhé k nalezení zdroje skutečného Já, zdroje vlastní síly, svobody, klidu a odvahy.

28. 5. 2022

od 9:30 do cca 17:30

Ostrava

ATHA YOGA, Masarykovo nám. 50/31 70200 Moravská Ostrava

2200 Kč / 85 €

V ceně drobné občerstvení, voda, čaj a káva.
  • V průběhu vnitřní práce a sdílení budeme sedět na zemi. K dispozici budou karimatky a deky (pro větší pohodlí si s sebou můžete přinést meditační polštářek).
  • Po skončení akce doporučuji nechat si volný čas jen pro sebe a pro integraci vnitřních změn.
  • Na oběd je možno zajít si do nedalé restaurace nebo si donést oběd vlastní a konzumovat jej ve společných prostorách.

V případě dotazů pište na info@michaelazdrahalova.cz nebo volejte na +420737473045 v pondělí až čtvrtek mezi 10. až 15. hodinou.

Jsme-li “doma”, ve svém pravém Já, přirozeně se odevzdáváme proudu Života. Je to ta část nás, která není ovlivněna myšlením. Jsme-li “doma”, nechceme nic a nikoho měnit, nic nepromýšlíme, nic nehodnotíme a reagujeme na impulsy, které nám v přítomnosti přicházejí. Čím více se ztišíme, tím snadněji je vnímáme... Ztrácíme-li se v myšlení, odpojujeme se od pravého Já a trpíme.

Co tě trápí, odevzdej s důvěrou, bez očekávání výsledku, proudu Života (Bohu, Vesmíru) a vrať se se svou pozorností do místa, ze kterého můžeš vše sledovat. Do místa klidu a míru.
Míša Zdráhalová

OBJEDNÁVKA RETREATU

V případě, že přihlášený onemocní nebo bude muset být v karanténě v době konání retreatu, neplatí pro něj standardní storno-podmínky, ale přihlášenému se přesune celá částka na mou libovolnou akci v roce 2022 dle vlastního výběru.