Vzdělávací program

Michaely Zdráhalové

TRANSFORMACE VĚDOMÍ

Probuď se z falešného já do své skutečné podstaty a transformuj kvalitu svého života!

 Transformace vědomí

V roce 2014 se začal psát můj příběh terapeutky a průvodkyně druhých k transformaci vnitřní energie. Od té doby sbírám zkušenosti z denní praxe s klienty a skrze napojení na Zdroj uvolňuji své dary přesného vhledu do problému, empatie a transformace vědomí druhých. Studiem a zkoumáním mnoha terapeutických metod a životních zákonitostí, ale především vlastními životními zkušenostmi, které ve mně v bolesti probouzely zdroj vnitřní síly a odvahy, jsem nakonec dospěla k hlubokému sebepoznání a pochopení životních principů, které nejdříve pomohly mě samotné s vyléčením depresí, úzkostí a destruktivních závislostí a díky kterým nyní pomáhám probouzet a osvobozovat srdce dalších lidí.

Má práce se stala přirozenou součástí mého života. Od mých klientů, kteří ve spolupráci se mnou změnili postoj k životu, vzešlo přání následovat mé vedení. Abych jim ukázala, jakým způsobem vedu člověka k odstranění hlubokých příčin jeho problémů tím, že jej navracím přímo ke zdroji jeho pravého Já - zdroji lásky, svobody, vnitřního klidu a míru. Tak se postupně začal rodit nápad vytvořit systém vzdělávání, který lidem s podobnou vizí a nastavením dá oporu a formu v začátcích, či abych již praktikujícím průvodcům nabídla hlubší pochopení životních pravd a nové úhly pohledu. Kurz je však také pro ty, kteří necítí potřebu předávat poznatky druhým a chtějí transformovat pouze svůj život. Do mé profese nejvíce inspirace přináší a významný přínos pro mě má Tony Parsons, Rupert Spira, Adyashanti, Frank Kinslow a další. Moje práce je především o uvědomění si svého pravého nehmotného Já, o pravdě toho, kým skutečně jsme, o svobodě, Bytí a neoddělenosti.

Kurz je určen pro tebe, pokud:

 • Chceš přestat být věčným hledačem a jsi ochoten žít skutečnou pravdu
 • Už nemáš zájem stávat se úspěšným, lepším a měnit svět, ale hledáš skutečnou svobodu a pravdu
 • Jsi připraven osvobodit se od posedlosti osobní identitou a "svým" příběhem
 • Cítíš energetické naladění s mou esencí
 • Pokud mezi tvé životní hodnoty patří autenticita, svoboda, odvaha a pravda
 • Pokud je pro tebe potřeba předávat poznané druhým lidem přirozená a baví tě inspirovat druhé vlastní vnitřní proměnou
 • Pokud tě lidé vyhledávají pro tvou empatii a schopnost vnímat

Co ti kurz přinese?

 • Uvolnění tvé skutečné esence v projeveném světě
 • Energetický posun v chápaní pravdy o Životě, Jednotě a zdánlivé oddělenosti
 • Rozlišovat mezi svým pravým a iluzorním Já a provádět druhé k transformaci jejich energie
 • Využití a prohloubení vlastního intuitivního vedení
 • Uvolnění se do svobody pro to, aby vše mohlo lehce a bez odporu zůstat takové, jaké to je, aniž by to zraňovalo
 • Odpadávání pocitu oddělené bytosti
 • Pochopení řídících motivů jednání vycházející z identity jedince
 • Odpojení se od velení osobní identitou
 • Nová přátelství s lidmi se stejným energetickým nastavením
 • Mou podporu a pomoc v začátcích praxe

Průběh výcviku

1. BĚH

 • 1
  Hmotný a spirituální svět
 • 2
  Příčiny lidského utrpení
 • 3
  Osobní já a Vědomí
 • 4
  Společnost a kolektivní nevědomí
 • 5
  Napojování na Zdroj
 • 6
  Falešné já (ego) versus pravé Já

Termíny prvního běhu

7.10 - 10. 10. 2021

Čas prvního běhu

7.10. 13.00 - 18.00
8.10. 10.00 - 18.00
9.10. 10.00 - 18.00
10.10. 10.00 - 16.00

2. BĚH

 • 1
  Sebeuvědomování
 • 2
  Hluboký vnitřní klid, sebeléčení a léčení
 • 3
  Probuzení ze sna
 • 4
  Opuštění iluzorní identity a návrat k pravému Já
 • 5
  Život v souladu s pravým Já
 • 6
  Návrat k celistvosti - radikální návrat Domů

Termíny druhého běhu

25.11. - 28. 11. 2021

Čas prvního běhu

25.11. 13.00 - 18.00
26.11. 10.00 - 18.00
27.11. 10.00 - 18.00
28.11. 10.00 - 16.00

Podmínky a cena

Vzdělávací program se skládá ze tří částí. Třetí částí studia jsou supervize v délce pěti jednotlivých hodin (možno také po telefonu či skypu) a slouží k podpoře a pomoci v práci s klientem nebo k podpoře jedince v konfrontaci se životními situacemi. Vybraným absolventům studia bude nabídnuta možnost umístění svého profilu a odkazů na své projekty na mých webových stránkách s další podporou a možnosti setkávání se v komunitě mých studentů.

Cena za výcvik

1. Dvě fáze čtyřdenního studia 20 000 Kč
2. Pět hodinových supervizí 5 000 Kč
(Úhrada částky 25 000,- je možná
jednorázově nebo na dvě splátky)

Místo konání:

Bělohorská 27, Praha - Břevnov

Individuální program

Pro ty z vás, kteří se z nějakého důvodu nemůžete či nechcete účastnit skupinového kurzu jsem připravila INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM, který obsáhne veškeré teoretické i praktické vzdělání jako ve skupině, jen bude koncipované na míru jednotlivci.

Přihláška na výcvik

Po vyplnění přihlášky vás budu kontaktovat pro sjednání osobní schůzky, která přijetí do programu předchází.

Uzávěrka přihlášek pro skupinový výcvik je 30.9.2021