Individuální program

Michaely Zdráhalové

Škola transformace vědomí

Co je individuální program

Školy transformace vědomí?

Čtyřfázový individuální výcvik je pro vás v případě, že cítíte touhu předávat své poznání, klid a lásku dalším lidem, či chcete hluboce transformovat sami sebe, a tím i své okolí, a využít teoretické a praktické poznatky pro svou osobní potřebu, vědomý život ve vnitřním klidu a svobodě.

Individuální program Školy transformace vědomí je koncipován tak, abych předala koncentrovaně své nejvyšší poznání, které jsem na své cestě dosáhla, a to způsobem, který pomohl mně i lidem, kteří za mnou chodí pro pomoc.

Průběh individální výuky:

Individuální program pro jednotlivce je rozdělen do 4 termínů. Každý termín je zhruba 3 - 4 hodinnový s přestávkami. Časový rozestup mezi jednotlivými běhy bude v ideálním případě 4 týdny. Výcvik probíhá podle bydliště studenta buď v Praze (Bělohorská 27, Praha Břevnov) nebo v Ostravě (Malá Strana 1, 74285 Vřesina). Po ukončení programu obdrží absolvent Certifikát o absolvování Školy transformace vědomí Michaely Zdráhalové.

Konkrétní data setkávání nejsou předem pevně stanovena, na všem se domlouváme individuálně dle možností zúčastněných.

Jednotlivá setkání

1. setkání

Práce s myšlenkami a oddělení se od nich. Poznání prostoru čistého uvědomění, kterým skutečně jsme. Poznání iluzorního (proměnlivého) a skutečného (neměnného) Já.

2. setkání

Odosobnění se od ztotožnění se s vlastním příběhem, rozpouštění identity, role, se kterou jsme ztotožnění a která je důvodem trápení.

3. setkání

Prohlubování návratu do zdroje a prostupování klidem projevený svět studenta. Poznávání nových souvislostí a zvědomování dalších omezujících přijatých přesvědčení a strachů.

4. setkání

Tvoření nového světa v souladu s rozpoznaným pravým Já. Návrat k jednoduchosti, plnosti a mystičnosti Života.

Cena za individuální výcvik:

Individuální výcvik
20 000 Kč

Rozpis ceny

Cena za každou fázi studia = 5000,- (celkem 20000,-). Při jednorázové úhradě před započetím studia je konečná cena individuálního školení 18000,-.

Co cena obsahuje? 

 • 1
  Teoretické znalosti a důležité poznání fungování metafyzických zákonitostí
 • 2
  Praktické metody a způsoby práce s lidskou psychickou a jejím osvobozením od kolektivních duševních poruch k lásce a hlubokému vnitřnímu klidu
 • 3
  Úkoly a cvičení na domácí samostudium a intenzivní vnitřní transformaci
 • 4
  Kontakt se školitelkou i v čase mezi jednotlivými školícími dny
 • 5
  Podporu a 3 hodiny supervizí (osobních či telefonických) po skončení studia v případě, že se student rozhodne stát profesionálním průvodcem vnitřní transformací druhých
 • 6
  Malé občerstvení v průběhu výuky