NOVÁ

Probuď se z falešného já do své skutečné podstaty a transformuj kvalitu svého života!

NOVÁ

ŠKOLA TRANSFORMACE VĚDOMÍ

Probuď se z falešného já do své skutečné podstaty a transformuj kvalitu svého života!

VZNIK NOVÉ Školy transformace vědomí

V roce 2014 se začal psát můj příběh terapeutky a průvodkyně druhých k transformaci vnitřní energie. Od té doby jsem nejdříve sbírala zkušenosti z denní praxe s lidmi a uvolňovala své dary přesného vhledu do problému, empatie a transformace podvědomí druhých.

V březnu roku 2020 mým silným rozhodnutím vzdát se ega a následně vlivem vyšší vůle mi bylo umožněno poznat svůj Zdroj a spojit se s ním. Byl tak poznán nehmotný prostor nekonečné hojnosti, jemné radosti, blaha, bezpečí a svobody. Díky tomu se samovolně značně zrychlilo odhalování dalších skyrytých programů mysli, a osvobozování do klidu a lásky dostalo jiný rozměr. I moje práce s druhými tak dostala jinou podobu. Původní koncept Školy transformace vědomí musel být změněn a já jsem věděla, že pokud má škola pokračovat dál, musím počkat na správný čas. Impuls následně přišel jasně a čistě.

Nová Škola transfromace vědomí je zde nyní pro všechny, kteří jsou připraveni setkat se s Pravdou a zcela směle a odhodlaně opouštět zdánlivé jistoty a bezpečí ve vnějším světě. Kteří jsou odvážní vystoupit z rolí, na které si hrají, setkat se se Zdrojem existence své mysli, těla a pocitů a nechat se jím vést ze zdánlivého fyzického oddělení do stavu svobody, lásky a radosti.

Do mé profese nejvíce inspirace přinesli a významný přínos pro mě měli Rupert Spira, Adyashanti, Frank Kinslow a další.

Moje práce je především o uvědomění si svého pravého nehmotného Já, o pravdě toho, kým skutečně jsme, o svobodě, Bytí, pokoře a neviditelné neoddělenosti. Moje práce se stala dobrodružnou poutí do Tajemství života lidské bytosti.

ŠKOLA JE URČENA PRO TEBE, POKUD:

chceš přestat být věčným hledačem a jsi ochoten žít skutečnou pravdu
jsi připraven osvobodit se od posedlosti osobní identitou a "svým" příběhem
jsi v souladu s mým projevem, přímostí a mou energií
mezi tvé životní hodnoty patří autenticita, svoboda, odvaha a pravda
už nemáš zájem stávat se úspěšným, lepším a nechceš měnit svět
nemáš zájem naplňovat matrixová kritéria spokojenosti, ale hledáš skutečnou svobodu a vnitřní radost
tvá potřeba předávat poznané druhým lidem je přirozená a baví tě inspirovat druhé vlastní vnitřní proměnou
tě lidé vyhledávají pro tvou empatii a schopnost vnímat, ale nikoho nepotřebuješ zachraňovat

PRŮBĚH ŠKOLY - JEDNOTLIVÉ BĚHY

Vzdělávací program se skládá ze tří běhů. Každý běh je třídenní a probíhá vždy o víkendu. Časové rozestupy mezi jednotlivými fázemi jsou zhruba 45 dní. Po každém běhu bude studentům doporučena vnitřní práce na doma, která podpoří a ukotví vše, co během společného času student pozná a zažije.

KOLIK TO STOJÍ?

18 000 Kč (3 fáze víkendového studia)

KDE SE TO KONÁ?

Bělohorská 27, Praha - Břevnov

1. BĚH

 • Hmotný a spirituální svět
 • Příčiny lidského utrpení
 • Vědomí
 • Společnost a kolektivní nevědomí
 • Falešné já (ego) versus pravé Já

18. - 19. 3. 2023

18.3. (9:30 - 17:00)
19.3. (9:30 - 15:30)

2. BĚH

 • Sebeuvědomování
 • Napojování na Zdroj
 • Hluboký vnitřní klid, sebeléčení a léčení
 • Probuzení ze sna
 • Sebeláska, sebeúcta, důstojnost

29. - 30. 4. 2022

29. 4. (9:30 - 17:00)
30. 4. (9:30 - 15:30)

3. BĚH

 • Ukotvování spojení se Zdrojem
 • Navyšování důvěry ve vnitřní vedení
 • Návrat k celistvosti - radikální návrat Domů
 • Nový život v souladu s pravým Já

10. - 11. 6. 2023

10. 6. (9:30 - 17:00)
11. 6. (9:30 - 15:30)

CO TI SETKÁNÍ PŘINESOU?

Rozpomenutí se na svou skutečnou hodnotu a důstojnost v projeveném světě
Energetický posun v chápaní pravdy o Životě, Jednotě a zdánlivé oddělenosti
Schopnost rozlišovat mezi láskyplným a destruktivním ve tvém životě
Spojení s vnitřní navigací Zdroje
Ukotvení se ve svobodě přítomného okamžiku
Odpadávání pocitu oddělené bytosti
Pochopení řídících motivů jednání vycházející z identity jedince
Oslabení síly velení osobní identitou
Nová přátelství s lidmi se stejným energetickým nastavením
Mou podporu a pomoc v průběhu školy a mezi jednotlivými běhy

Individuální program Školy transformace vědomí

Pro ty z vás, kteří se z nějakého důvodu nemůžete či nechcete účastnit skupinového kurzu jsem připravila INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM, který obsáhne veškeré teoretické i praktické vzdělání jako ve skupině, jen bude koncipované na míru jednotlivci.

PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLY

Jarní běh školy transformace vědomí je naplněn. Přihlašovat se je možné do podzimní školy, která začne v září 2023.

Po vyplnění a odeslání přihlášky se ti brzy ozvu.