NOVÁ

ŠKOLA TRANSFORMACE VĚDOMÍ

Michaely Zdráhalové

Probuď se z falešného já do své skutečné podstaty a transformuj kvalitu svého života!

 Vznik školy transformace vědomí

V roce 2014 se začal psát můj příběh terapeutky a průvodkyně druhých k transformaci vnitřní energie. Od té doby jsem nejdříve sbírala zkušenosti z denní praxe s lidmi a uvolňovala své dary přesného vhledu do problému, empatie a transformace podvědomí druhých. V březnu roku 2020 mým silným rozhodnutím vzdát se ega a následně vlivem vyšší vůle mi bylo umožněno poznat svůj Zdroj a spojit se s ním. Byl tak poznán nehmotný prostor nekonečné hojnosti, jemné radosti, blaha, bezpečí a svobody. Díky tomu se samovolně značně zrychlilo odhalování dalších skyrytých programů mysli, a osvobozování do klidu a lásky dostalo jiný rozměr. I moje práce s druhými tak dostala jinou podobu. 

Původní koncept Školy transformace vědomí musel být změněn a já jsem věděla, že pokud má škola pokračovat dál, musím počkat na správný čas. Impuls následně přišel jasně a čistě. Nová Škola transfromace vědomí je zde nyní pro všechny, kteří jsou připraveni setkat se s Pravdou a zcela směle a odhodlaně opouštět zdánlivé jistoty a bezpečí ve vnějším světě. Kteří jsou odvážní vystoupit z rolí, na které si hrají, setkat se se Zdrojem existence své mysli, těla a pocitů a nechat se jím vést ze zdánlivého fyzického oddělení do stavu svobody, lásky a radosti.

Do mé profese nejvíce inspirace přinesli a významný přínos pro mě měli Rupert Spira, Adyashanti, Frank Kinslow a další. Moje práce je především o uvědomění si svého pravého nehmotného Já, o pravdě toho, kým skutečně jsme, o svobodě, Bytí, pokoře a neviditelné neoddělenosti. Moje práce se stala dobrodružnou poutí do Tajemství života lidské bytosti.

Škola je určena pro tebe, pokud:

 • chceš přestat být věčným hledačem a jsi ochoten žít skutečnou pravdu
 • jsi připraven osvobodit se od posedlosti osobní identitou a "svým" příběhem
 • jsi v souladu s mým projevem, přímostí a mou energií
 • mezi tvé životní hodnoty patří autenticita, svoboda, odvaha a pravda
 • už nemáš zájem stávat se úspěšným, lepším a měnit svět, ani naplňovat matrixová kritéria spokojenosti, ale hledáš skutečnou svobodu a vnitřní radost
 • tvá potřeba předávat poznané druhým lidem je přirozená a baví tě inspirovat druhé vlastní vnitřní proměnou
 • tě lidé vyhledávají pro tvou empatii a schopnost vnímat, ale nikoho nepotřebuješ zachraňovat

Co ti setkání přinesou?

 • Rozpomenutí se na svou skutečnou hodnotu a důstojnost v projeveném světě
 • Energetický posun v chápaní pravdy o Životě, Jednotě a zdánlivé oddělenosti
 • Schopnost rozlišovat mezi láskyplným a destruktivním ve tvém životě
 • Spojení s vnitřní navigací Zdroje
 • Ukotvení se ve svobodě přítomného okamžiku
 • Odpadávání pocitu oddělené bytosti
 • Pochopení řídících motivů jednání vycházející z identity jedince
 • Oslabení síly velení osobní identitou
 • Nová přátelství s lidmi se stejným energetickým nastavením
 • Mou podporu a pomoc v průběhu školy a mezi jednotlivými běhy

Průběh školy:

1. BĚH

 • 1
  Hmotný a spirituální svět
 • 2
  Příčiny lidského utrpení
 • 3
  Vědomí
 • 4
  Společnost a kolektivní nevědomí
 • 5
  Falešné já (ego) versus pravé Já

Termíny prvního běhu

24.9. - 25.9. 2022

Čas prvního běhu

24.9. 9.30 - 18.00
25.9. 9.30 - 16.00

2. BĚH

 • 1
  Sebeuvědomování
 • 2
  Napojování na Zdroj
 • 3
  Hluboký vnitřní klid, sebeléčení a léčení
 • 4
  Probuzení ze sna
 • 5
  Sebeláska, sebeúcta, důstojnost

Termíny druhého běhu

5.11. - 6. 11. 2022

Čas druhého běhu

5.11. 9.30.00 - 18.00
6.11. 9.30.00 - 16.00

3. BĚH

 • 1
  Ukotvování spojení se Zdrojem
 • 2
  Navyšování důvěry ve vnitřní vedení
 • 3
  Návrat k celistvosti - radikální návrat Domů
 • 4
  Nový život v souladu s pravým Já

Termíny třetího běhu

17.12. - 18. 12. 2022

Čas třetího běhu

17.12. 9.30.00 - 18.00
18.12. 9.30.00 - 16.00

Podmínky a cena

Vzdělávací program se skládá ze tří běhů. Každý běh je dvoudenní a probíhá vždy o víkendu. Časové rozestupy mezi jednotlivými fázemi jsou zhruba 45 dní. Po každém běhu bude studentům doporučena vnitřní práce na doma, která podpoří a ukotví vše, co během společného času student pozná a zažije.

Cena za výcvik

Tři fáze třídenního studia
18 000 Kč

Místo konání:

Bělohorská 27, Praha - Břevnov

Individuální program Školy transformace vědomí

Pro ty z vás, kteří se z nějakého důvodu nemůžete či nechcete účastnit skupinového kurzu jsem připravila INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM, který obsáhne veškeré teoretické i praktické vzdělání jako ve skupině, jen bude koncipované na míru jednotlivci.

Přihláška do Školy

Po vyplnění přihlášky vás budu kontaktovat.

Uzávěrka přihlášek pro skupinový výcvik je 12.9.2022