TEST SEBEHODNOCENÍ

Následující test psychologa W. Müllera vám může pomoci, abyste zjistili, jak sami sebe hodnotíte. Přitom není žádný ideální výsledek. Výsledek testu se dozvíte po jeho dokončení. Vezmětě si papír a tužku a podle bodové tabulky přiřaďte k jednotlivým testovým výpovědím příslušné body.

 

Bodové ohodnocení jednotlivých výpovědí:

0 - zcela nesouhlasí

1 - souhlasí z menší části

2 - souhlasí z velké části

3 - zcela souhlasí

Zadání testu

1. Zpravidla se cítím méně důležitý/á než ostatní.

2. Obyčejně mám vůči sobě vřelý a radostný vztah.

3. Často mívám pocit, že si se svou situací nevím rady.

4. Vůči lidem, s nimiž se setkávám, chovám zpravidla pozitivní a přátelské city.

5. Vím, že mívám sklony sám/sama sebe degradovat kvůli chybám a nedostatku zkušeností.

6. Neuvědomuji si u sebe žádné přehnané pocity provinění.

7. Mám silnou potřebu dokazovat svůj význam a svou neobvyklost.

8. Cítím v sobě velkou spokojenost a silnou touhu po životě.

9. Velmi mě zajímá, co si o mě ostatní myslí a co o mě říkají.

10. Nepovažuji to za problém, když ostatní něco dělají “špatně”, a nesnažím se je opravovat. 

11. Mám silnou potřebu, aby mě ostatní obdivovali a respektovali.

12. Zpravidla u sebe nepozoruji žádné velké zmatky, konflikty nebo zklamání.

13. Prohra ve mě zpravidla vzbudí pocit nevole a méněcennosti.

14. Obyčejně se do nových věcí pouštím s důvěrou.

15. Mívám sklony odsuzovat ostatní a často si přeji, aby byli potrestáni.

16. Obyčejně myslím také sám/sama na sebe a činím vlastní rozhodnutí.

17. Často se řídím podle ostatních na základě toho, co vlastní a jaké se těší vážnosti.

18. Jsem ochotný/á nést následky svého jednání a zodpovědnost za ně.

19. Mám tendenci přehánět a lhát, abych o sobě zachoval/a určitý obraz.

20. Jsem schopný/á přiměřeně vyhovět vlastním potřebám a přáním.

21. Mám tendenci snižovat vlastní vlohy a schopnosti.

22. Jsem ochotná stát si za svými úsudky a přesvědčeními.

23. Mám ve zvyku své chyby a porážky popírat, ospravedlňovat a racionalizovat.

24. Mezi cizími se zpravidla cítím příjemně.

25. Vůči ostatním jsem často kritická a znevažuji je.

26. Je pro mě snadné vyjádřit lásku, hněv, nevraživost, odmítnutí, radost apod.

27. Názory, komentáře a postoje ostatních vůči mé osobě mě zraňují.

28. Zřídkakdy pociťuji vůči jiným žárlivost, závist, podezíravost.

29. Velmi mi záleží na tom, abych uspokojila ostatní.

30. Nemám žádné předsudky proti jakýmkoliv rasám, etnickým nebo náboženským skupinám.

31. Mám strach odhalit své skutečné bytostné Já před jinými.

32. Obyčejně jsem vůči ostatním přátelský/á a velkorysý/á.

33. Často činím ostatní odpovědnými za svá omezení, své problémy a chyby.

34. Když jsem sám/sama, zřídkakdy se cítím mizerně nebo odloučeně.

35. Jsem nenapravitelný/á perfekcionista/ka.

36. Umím přijímat komplimenty a dárky bez rozpaků nebo pocitu závazku.

37. Odhalil/a jsem u sebe nekontrolovatelné sklony k nadměrnému jedení/kouření/mluvení/pití alkoholu.

38. Hodně uznávám úspěchy a nápady těch ostatních.

39. Často se zdráhám začít něco nového, protože mám strach, že udělám chybu, či selžu.

40. Bez velké námahy se mi daří najít přátele a přátelství udržovat.

41. Často mě uvádí do rozpaků jednání mé rodiny nebo mých přátel.

42. Jsem ochotný/á přiznat své chyby, slabosti a porážky.

43. Prožívám silnou potřebu obhajovat svá jednání, své představy a smýšlení.

44. Jsem schopný/á přijmout případné odmítnutí či skutečnost, která se odchyluje od mých představ, aniž bych se cítil/a ponížený/á nebo odstrčený/á.

45. Mám silnou potřebu, aby mě ostatní akceptovali a aby se mnou souhlasili.

46. Jsem otevřený novým myšlenkám a názorům.

47. Obyčejně posuzuji sám/sama sebe tím, že se srovnávám s ostatními.

48. Jsem ochotný/á domyslet do konce každou myšlenku, jež mi přijde na mysl.

49. Mám sklony přehánět své schopnosti a úspěchy.

50. Akceptuji vlastní autoritu.

 

Vyhodnocení testu

Nejprve sečtěte všechny body u odpovědí se sudým číslem (2, 4, 6 apod.). Od tohoto součtu odečtěte výsledek, který vám vyšel při sčítání bodů u odpovědí s lichým číslem (1, 3, 5, 7 apod.). Rozdíl je indexem vašeho sebehodnocení.

Bodová hodnota se pohybuje mezi +72 a -72 body.

Ocitneme-li se v oblasti pod nulou, znamená to, že naše sebehodnocení je negativní, na rozdíl od oblasti plusové.

 

Tak jak jste na tom?

Pokud je vaše číslo vysoké, pak vám gratuluji. Ebook už dále číst nemusíte :-) Pokud je vaše bodová hodnota nízká, nezoufejte, vše lze napravit. Stačí se skutečně vnitřně rozhodnout, že vezmete svůj život do svých rukou a vytvoříte si ráj na Zemi. Ráda vás na vaší cestě kousek doprovodím... Nyní se můžete vrátit zpět ke čtení eBooku.