Individuální program

Školy transformace vědomí

Co je individuální program Školy transformace vědomí?

Individuální program Školy transformace vědomí je zde pro ty, kteří se z nějakého důvodu nemohou či nechtějí účastnit skupinového školení. Pro tyto případy jsem připravila INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM, který obsáhne veškeré teoretické i praktické vzdělání jako ve skupině, jen bude koncipované na míru jednotlivci. Pětifázové individuální školení je pro vás v případě, že cítíte touhu předávat své poznání, klid a lásku dalším lidem, či chcete hluboce transformovat sami sebe a tím své blízké a využít teoretické a praktické poznatky pro svou osobní potřebu, vědomý život ve vnitřním klidu a svobodě.

Průběh individální výuky:

Individuální program jsem koncipovala tak, aby kopíroval a plně obsahoval vše, co je předáváno na skupinovém školení. Program pro jednotlivce je rozdělen do 5 termínů. Každý termín je zhruba 5 hodinnový s přestávkami, je dobré si proto vždy vyčlenit celou polovinu dne. Časový rozestup mezi jednotlivými školeními bude v ideálním případě 4 týdny. Školení probíhá podle bydliště studenta buď v Praze (Bělohorská 27, Praha Břevnov) nebo v Ostravě (Malá Strana 1, 74285 Vřesina). Po ukončení studia obdrží absolvent Certifikát o absolvování individuálního programu Školy transformace vědomí Michaely Zdráhalové.

Konkrétní data setkávání nejsou předem pevně stanovena, na všem se domlouváme individuálně dle možností zúčastněných.

 • 1
  1. setkání
  Teorie, princip hmotného a nehmotného světa, ego, kolektivní nevědomí, falešné já versus pravé Já
 • 2
  2. setkání
  První metoda dlouhé cesty osobního rozvoje - práce s vnitřním Dítětem
 • 3
  3. setkání
  Druhá metoda dlouhé cesty osobního rozvoje - práce s vnitřní Ženou a vnitřním Mužem
 • 4
  4. setkání
  Práce s Emocemi, s vnitřním Tělem, opouštění ega (kontroly mysli)
 • 5
  5. setkání
  Krátká cesta - uvolňování se do prostoru pravého Já (za myslí), nalézání vnitřního klidu a míru

 

 

Cena za individuální školení:

Cena za každou fázi studia = 4000,- (celkem 20000,-). Při jednorázové úhradě před započetím studia je konečná cena individuálního školení 18000,-. 

Co cena obsahuje? 

 • 1
  Teoretické znalosti a důležité poznání fungování metafyzických zákonitostí
 • 2
  Praktické metody a způsoby práce s lidskou psychickou a jejím osvobozením od kolektivních duševních poruch k lásce a hlubokému vnitřnímu klidu
 • 3
  Praktický nácvik naučených poznatků na sobě i na speciálně zajištěných figurantech
 • 4
  Úkoly a cvičení na domácí samostudium a intenzivní vnitřní transformaci
 • 5
  Intenzivní kontakt se školitelkou i v čase mezi jednotlivými školícími dny
 • 6
  Podporu a 5 hodin supervizí (osobních či telefonických) po skončení studia v případě, že se student rozhodne stát profesionálním průvodcem vnitřní transformací druhých
 • 7
  Malé občerstvení v průběhu výuky

 

 

Přihláška na individuální program: