ŠKOLA TRANSFORMACE VĚDOMÍ

Michaely Zdráhalové

Staň se sám autentickým, opravdovým, soucitným člověkem a proveď druhé ke skutečné transformaci jejich života!

Tak trochu jiná škola...


V roce 2014 se začal psát můj příběh terapeutky a průvodkyně druhých k transformaci vnitřní energie. Pět let jsem sbírala zkušenosti z denní praxe s klienty, prohlubovala svůj talent a dávala větší a větší průchod své intuici. Studiem a zkoumáním mnoha terapeutických a koučovacích metod, ale především vlastními životními zkušenostmi, které mě v bolesti vracely k mé vnitřní síle a odvaze, jsem nakonec dospěla k transformačním technikám, které nejdříve pomohly mě samotné s vyléčením depresí, úzkostí a destruktivních závislostí a které nyní úspěšně pomáhají měnit životy mnoha dalším lidem. Má práce je mým hlubokým naplněním a nedílnou součástí mého života. Od několika mých klientek vzešel požadavek na to, abych je svou práci naučila. Abych jim ukázala, jakým způsobem vedu klienta k odstranění hlubokých příčin jeho problémů a vracím jej blíže k lásce a jeho pravému já. Tak se postupně začal rodit nápad vytvořit systém vzdělávání, který lidem s podobnou vizí a nastavením dá oporu a formu v začátcích, či abych již praktikujícím terapeutům nabídla další doplnění jejich praxe a nové úhly pohledu.

 

 

Škola je určena pro tebe, pokud:

 • Je sebepoznání důležitou a přirozenou součástí tvého života
 • Se nespokojíš s kompromisy, ale otevíráš se tomu nejlepšímu ve svém životě
 • Vědomě rozpouštíš své ego - své falešné já
 • Cítíš energetické naladění s mou filozofií, vizí a životním postojem
 • Máš zvýšenou citlivost vnímat jemnohmotné energie
 • Pokud mezi tvé životní hodnoty patří autenticita, upřímnost, svoboda, odvaha, růst a změna
 • Pokud je pro tebe potřeba pomoci lidem rozklíčovat důvod jejich obtíží a inspirovat je vlastní změnou stejně samozřejmá jako třeba dýchání 🙂
 • Pokud tě lidé vyhledávají pro tvou empatii a schopnost skutečně naslouchat

Co ti škola přinese?

 • Hlubší pochopení a využití darů a talentů, kterými jsi byl obdařen
 • Mé postupy, praxí ověřené způsoby a intuitivní metody, které otevírají a léčí podvědomé rány člověka
 • Schopnost pracovat s lidskou psychikou, provádět druhé k transformaci jejich energie a vnitřní síly
 • Využití a prohloubení vlastního intuitivního vedení
 • Vytvoření rovnováhy mezi spirituálním a hmotným světem
 • Způsoby, jak sebe i druhé napojovat na Zdroj
 • Lépe pochopit vlastní řídící motivy svého jednání a motivy druhých
 • Hlubší sebepoznání a oslabení ega
 • Nová přátelství s lidmi se stejným energetickým nastavením
 • Mou podporu a pomoc v začátcích praxe

Průběh výuky:

Termín:

31.10 - 3. 11. 2019, 10.00 - 18.00

1. BĚH

 1. Hmotný a spirituální svět
 2. Příčiny lidského utrpení
 3. Já a vyšší Já
 4. Společnost a kolektivní nevědomí
 5. Z mozku do srdce - od intelektu k moudrosti
 6. Falešné já (ego) versus Pravé já (duše)

2. BĚH

 1. Práce s vnitřním dítětem
 2. Práce s vnitřním mužem a vnitřní ženou
 3. Léčení fyzických obtíží
 4. Síla meditace

Termín:

12. - 15. 12. 2019, 10.00 - 18.00

Termín:

30.1. - 2. 2. 2020, 10.00 - 18.00

3. BĚH

 1. Práce se strachem
 2. Rychlý návrat z iluze matrixu do skutečnosti - zvědomování mentálních programů
 3. Práce s emocemi
 4. Práce s vnitřní silou

Podmínky a školné:

Maximální kapacita je 10 studentů.

Škola se skládá z pěti částí. Třem výše uvedeným částem předchází nutnost absolvovat osobní konzultace pod mým vedením v délce deseti hodin. Pátou částí studia jsou supervize v délce pěti jednotlivých hodin (možno také po telefonu či skypu) a slouží k podpoře a pomoci v práci s klientem. Vybraným absolventům studia bude nabídnuta možnost umístění svého profilu a odkazů na své projekty na mých webových stránkách s další podporou a možnosti setkávání se v komunitě mých studentů.

Cena za studium:

 1. Osobní konzultace v délce deseti hodin - 15000 Kč
 2. Čtyři následující fáze studia - 21000 Kč

Místo konání:

Bělohorská 27, Praha - Břevnov

 

Přihláška na školu:

Po vyplnění přihlášky vás budu kontaktovat pro sjednání osobní schůzky, která přijetí na školu předchází.