ŠKOLA TRANSFORMACE VĚDOMÍ

Michaely Zdráhalové

Probuď se z falešného já do své skutečné podstaty a proveď druhé k transformaci jejich života!

Tak trochu jiná škola

V roce 2014 se začal psát můj příběh terapeutky a průvodkyně druhých k transformaci vnitřní energie. Šest let jsem sbírala zkušenosti z denní praxe s klienty, prohlubovala svůj talent a dávala větší a větší průchod své intuici. Studiem a zkoumáním mnoha terapeutických metod a životních zákonitostí, ale především vlastními životními zkušenostmi, které ve mně v bolesti probouzely zdroj vnitřní síly a odvahy, jsem nakonec dospěla k hlubokému sebepoznání a pochopení životních principů, které nejdříve pomohly mě samotné s vyléčením depresí, úzkostí a destruktivních závislostí a díky kterým nyní pomáhám probouzet a osvobozovat srdce dalších lidí.

Má práce se stala mým hlubokým naplněním a nedílnou součástí mého života. Od mých klientů, kteří ve spolupráci se mnou zásadním způsobem změnili postoj k životu, vzešlo přání následovat mé učení. Abych jim ukázala, jakým způsobem vedu člověka k odstranění hlubokých příčin jeho problémů tím, že jej navracím přímo ke zdroji jeho pravého Já - zdroji lásky, svobody, vnitřního klidu a míru. Tak se postupně začal rodit nápad vytvořit systém vzdělávání, který lidem s podobnou vizí a nastavením dá oporu a formu v začátcích, či abych již praktikujícím průvodcům nabídla hlubší pochopení vesmírných pravd a nové úhly pohledu. Do mé profese nejvíce inspirace přináší a významný přínos pro mě má Mooji, Adyashanti a Frank Kinslow. Moje práce je především o návratu ke svému pravému Já, principům vyšší síly a samotné moudrosti Života, kterou každý nosíme v sobě od narození, jen si jí nejsme vědomi.

Škola je určena pro tebe, pokud:

 • Je sebepoznání důležitou a přirozenou součástí tvého života
 • Se nespokojíš s kompromisy, ale hledáš skutečnou svobodu a pravdu
 • Vědomě opouštíš své ego - své falešné já
 • Cítíš energetické naladění s mou filozofií, vizí a životním postojem
 • Máš zvýšenou citlivost vnímat jemnohmotné energie
 • Pokud mezi tvé životní hodnoty patří autenticita, svoboda, odvaha a pravda
 • Pokud je pro tebe potřeba pomoci lidem přirozená a baví tě inspirovat druhé vlastní vnitřní proměnou
 • Pokud tě lidé vyhledávají pro tvou empatii a schopnost skutečně naslouchat

Co ti škola přinese?

 • Hlubší pochopení a využití darů a talentů, kterými jsi byl obdařen
 • Mé postupy, praxí ověřené způsoby, které probouzí člověka z utrpení do svobodného a klidného Já
 • Rozlišovat mezi svým pravým a iluzorním Já a provádět druhé k transformaci jejich energie a vnitřní síly
 • Využití a prohloubení vlastního intuitivního vedení
 • Sjednocení spirituálního a hmotného světa
 • Způsoby, jak sebe i druhé napojovat na Zdroj
 • Pochopit vlastní řídící motivy svého jednání a motivy druhých
 • Hlubší sebepoznání a odpojení se od řízení egem
 • Nová přátelství s lidmi se stejným energetickým nastavením
 • Mou podporu a pomoc v začátcích praxe

Průběh výuky

1. BĚH

 • 1
  Hmotný a spirituální svět
 • 2
  Příčiny lidského utrpení
 • 3
  Osobní já a Vědomí
 • 4
  Společnost a kolektivní nevědomí
 • 5
  Napojování na Zdroj
 • 6
  Falešné já (ego) versus pravé Já

Termíny prvního běhu

7.10 - 10. 10. 2021

Čas prvního běhu

7.10. 13.00 - 18.00
8.10. 10.00 - 18.00
9.10. 10.00 - 18.00
10.10. 10.00 - 16.00


2. BĚH

 • 1
  Sebeuvědomování
 • 2
  Hluboký vnitřní klid, sebeléčení a léčení
 • 3
  Vnitřní dítě
 • 4
  Opuštění iluzorní identity a návrat k pravému Já
 • 5
  Tvoření nového života v souladu s pravým Já
 • 6
  Návrat k celistvosti - radikální návrat Domů

Termíny druhého běhu

25.11. - 28. 11. 2021

Čas prvního běhu

25.11. 13.00 - 18.00
26.11. 10.00 - 18.00
27.11. 10.00 - 18.00
28.11. 10.00 - 16.00

Podmínky a školné

Škola se skládá ze 3 částí. Třetí částí studia jsou supervize v délce pěti jednotlivých hodin (možno také po telefonu či skypu) a slouží k podpoře a pomoci v práci s klientem. Vybraným absolventům studia bude nabídnuta možnost umístění svého profilu a odkazů na své projekty na mých webových stránkách s další podporou a možnosti setkávání se v komunitě mých studentů.

Cena za studium

1. Dvě fáze čtyřdenního studia 20 000 Kč
2. Pět hodinových supervizí 5 000 Kč
(Úhrada částky 25 000,- je možná
jednorázově nebo na dvě splátky)

Místo konání:

Bělohorská 27, Praha - Břevnov

Individuální program

Pro ty z vás, kteří se z nějakého důvodu nemůžete či nechcete účastnit skupinového školení jsem připravila INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM, který obsáhne veškeré teoretické i praktické vzdělání jako ve skupině, jen bude koncipované na míru jednotlivci.

Přihláška na školu

Po vyplnění přihlášky vás budu kontaktovat pro sjednání osobní schůzky, která přijetí na školu předchází.

Uzávěrka přihlášek pro skupinový výcvik je 31.8.2021