ŠKOLA KOUČŮ EMOČNÍCH ROVNIC

MICHAELY ZDRÁHALOVÉ

 

Staň se profesionálním koučem Emočních rovnic v mém týmu

a začni druhým měnit životy k lepšímu!

  

Termín jarní školy 2018 Michaely Zdráhalové:

Bude upřesněn

Kapacita třídy je omezená. Maximální počet studentů je 10.

Pro koho je škola určena?

Školy se mohou účastnit jak úplní začátečníci v oboru, tak i zkušení koučové, kteří si chtějí doplnit své vzdělání a začít pracovat s metodou Emočních rovnic v mém elitním týmu, a dále:

 • Muž i žena bez ohledu na věk s touhou rozvíjet lidský potenciál.
 • Člověk s talentem pomáhat druhým, předávající své znalosti a zkušenosti.
 • Osobnost s touhou se neustále vzdělávat a osobně růst.
 • Místo bydliště, typ vzdělání a délka praxe není rozhodující. (Můžete se nacházet kdekoliv na světě a po absolvování bloku školy působit v místě svého bydliště).

Vzdělávací bloky

 • Prvním blokem bude vaše práce na sobě k získání vaší osobní zkušenosti při hledání svých Emočních rovnic. Budu vás koučovat 2 hodiny týdně. Tento blok má 10 termínů čili 20 hodin práce. Je možné pracovat osobně i po Skypu. Ukončení tohoto bloku je podmínkou pro zařazení uchazeče do 2. bloku.
 • Druhý blok se skládá z 6 denního školení. Místo konání Praha. Blok je zakončen závěrečnou zkouškou.
 • Třetí blok se skládá z půlročních supervizí se mnou v délce 45 minut týdně a dále z koučinku s kolegou koučem v délce dvou hodin týdně.
 • Čtvrtý blok se skládá ze supervizí se mnou jednou měsíčně v délce 45 minut po dobu půl roku a z koučinku s kolegou koučem v délce dvou hodin týdně.

Cena školy

Cena za školu se skládá ze dvou položek:

 • Z platby za váš 20 hodinový osobní koučink se mnou dle mé ceníkové sazby. 
 • Plus cena za školné a následné supervize se mnou ve výši 80.000. Cena je včetně DPH.

 

Podmínky přijetí na školu

Pokud se chcete stát koučem na mé škole, je zapotřebí vyplnit přihlášku (po kliknutí na "Chci se stát koučem") a:

 • Zaslat svůj životopis s kvalitní fotografií (min. velikost 400kB, ne někde na zahradě či na pláži, ale tak, jak vypadáte ve svém pase nebo na OP). Jiné fotografie nejsou přijaty a vaše žádost pak zbytečně končí v koši. 
 • Zúčastnit se vstupního pohovoru se mnou osobně.
 • Vyčkat na výsledky výběrového řízení.

Co se na škole naučíte

 • Ovládat práci s Emočními rovnicemi tak, abyste ji mohli aplikovat v praxi s dalšími.
 • Budeme se věnovat vyhledávání, testování a způsobům otáčení.
 • Naučíte se jak co nejlépe ovládat emoční počítač v hlavě.
 • Ovládnete programovací jazyk mozku na takové úrovni, abyste zvládli většinu problémů klienta.
 • Rozumět lidské psychice a myšlenkovým pochodům klienta.
 • Aplikovat zákonitosti mozku do vyhledávání emočních rovnic.
 • Odhalovat talentové vlohy klienta.
 • Pracovat s různými typy klientů v oblasti vztahů, práce, peněz a zdraví.
 • Pro každou oblast se seznámíte s osvědčenými metodami a doporučenými postupy pro zvládnutí problému.
 • Aplikovat naučené způsoby práce na klienty v různých stavech své mysli. Od syndromu vyhoření přes hysterii až k myšlenkám na smrt.

Licenční podmínky

Kouč pracuje na svůj živnostenský list či firmu zapsanou v obchodním rejstříku, řídí se licenčním ujednáním a podmínkami užívání ochranné známky. (Emoční rovnice jsou chráněny úřadem pro průmyslové vlastnictví ČR a SR.)

 

Další ujednání

 • Žadatel musí být nekuřák s přiměřenou váhou.
 • Žadatel nesmí mít viditelné tetování ani piercing.
 • Žadatel musí mít osvojeny zásady slušného oblékání a hygieny. (Pot a zápach jakéhokoliv druhu není tolerován).

 

Další možnosti kariérního růstu kouče, získání franšízy.

 

Organizace koučů Aleše Kaliny plánuje expandovat celosvětově na minimálně 1000 lidí. Vedení organizace této velikosti bude vyžadovat leadery a správce. Možností pro váš karierní růst je dostatek.

Možnost získat hodnost kouč senior – tuto hodnost získává kouč pokud má odkoučováno 1000 hodin metodou Emočních rovnic, složí nadstavbovou znalostní zkoušku alespoň pro dvě oblasti (práce, peníze, zdraví a vztahy) a jeho práce při otáčení Emočních rovnic s klienty vykazuje ne více než 20% nepřesností.

Možnost získat hodnost kouč master – může ji získat kouč pokud má odkoučováno 1500 hodin metodou Emočních rovnic, složí nadstavbovou znalostní zkoušku pro čtyři oblasti (práce, peníze, zdraví a vztahy) a jeho práce při otáčení Emočních rovnic s klienty vykazuje ne více než 10% nepřesností.. Dosažení hodnosti kouč master opravňuje kouče k získání franšízy. Získání franšízy je pro kouče dobrovolné.

PROČ SE STÁT KOUČEM PRÁVĚ U MĚ?

V roce 2013 jsem se vlivem událostí v mém životě rozhodla poprvé v životě naslouchat svému vnitřnímu vedení a následovat svůj talent - talent empatie, psychické pomoci, rozvoje potenciálu člověka, učitele a inspirátora. Z dnešního pohledu to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí v mém životě. 

Od té doby jsem pomocí Emočních rovnic změnila a zkvalitnila jak život svůj, tak také tisícům dalších lidí. Dnes koučuji, mentoruji, píši a přednáším. Osobní a profesní zkušenosti mě přiměly v roce 2016 napsat elektronickou knihu Jak se osvobodit ze závislosti na partnerovi aneb Jak si začít věřit a nalézt vlastní smysl života, která reflektuje mou životní cestu. Cestu nárůstu sebevědomí, sebelásky a sebeúcty.

Probuzený talent vést druhé, podporovat a inspirovat vlastním konáním mě postupně přiměl přijmout novou životní roli - roli mentora, školitele a lektora. Ráda bych vybudovala svůj silný tým nadšených koučů, pro které je pomoc druhým stejnou nezbytností, jako se stala pro mě, a se kterými pomůžeme lidem žít jejich životy s radostí, vášní a nadšením. Přála bych si mít po svém boku profesionály, pro které je pomoc druhým posláním a metoda Emočních rovnic jasnou volbou. Chci mít vedle sebe lidi, kteří mají dobrý pocit, když mohou způsobit dobrý pocit druhým.

 

Ve spolupráci je síla! Těším se na mé nové kolegy! Naučím vás vše, co sama umím.