Tereza JEBASOVÁ

Už jako malá holčička jsem vnímala pojetí života jinak než moje kamarádky. Sama sebe jsem odsuzovala jako „budižkničemu“ za to, že to nemám stejně jako ony. Tomuto nastavení jsem uvěřila a podle toho také jednala ve všech životních situacích. Procházela jsem si nepříjemnými lekcemi. Přes ohromný vnitřní strach, který mě mnohdy až paralyzoval, úzkosti, které mi znemožňovaly se normálně nadechnout a osekaly můj denní spánek na 4 h denně, žárlivost, která mi komplikovala vztahy, panické ataky a velkou nepohodu ve svém těle, kdy ve mně „něco“ doslova křičelo o pomoc, jsem si začala uvědomovat, že je na čase začít věci dělat jinak. 

Zoufalost, která se drala na povrch a začínala přehlušovat moji vnější realitu, i přes moji veškerou snahu přesvědčovat samu sebe o opaku (že by mi nic vadit nemělo, že bych to měla vydržet atd…), se už nedala přehlížet. Ztrácela jsem kontrolu sama nad sebou a věci, které jsem se snažila před okolím utajit, už nešly vnitřně potlačit. Vše se projevovalo velkými extrémy. Buď jsem byla milá, hodná usměvavá holka, co má všechno pod kontrolou nebo nesnesitelná, ubrečená chudinka, která už neví kudy kam. Často jsem také bývala nemocná a úplně bez energie. Začala jsem hledat pomoc všude a u všech. Docházela jsem k psychologům, psychiatrům, ale nikdy jsem nezaznamenala dlouhodobější účinek. Vždy jsem odcházela buď s ještě horším pocitem a nebo lékařským předpisem na „lék na uklidnění a spánek“. Vzhledem k lékové závislosti v naší rodině jsem touto cestou jít ale nechtěla a hledala jiná řešení. 

Našla jsem si směr, který se mnou začal dělat neuvěřitelné věci. Směr, který mě zavedl na cestu většího sebepoznání a mnohdy až krutě odhalil pravdu, před kterou jsem se tak moc snažila uniknout. Pochopila jsem, že můj život byl plný divadelních her s nespočetným množstvím masek. Tato cesta mě ale neudržovala v roli oběti a dala mi náhled na situace úplně jinou optikou. Poznání, které jsem tímto získala, pro mě bylo nejtěžším, ale také nejléčivějším. I přes těžké chvíle, kdy jsem se tak urputně držela svého EGA, jsem ale věděla, že to nevzdám. Vím, že tato cesta je léčivá a plná láskyplného pochopení, které je opravdu potřeba při odkrývání tak nepříjemných pravd. 

Pomalu jsem začala důvěřovat a nebát se odhalení mé nedokonalosti. Paradoxně to čeho jsem se nejvíce bála, začalo mít opačný efekt. Cítila jsem od okolí větší péči a starost. Zjistila jsem, že když nezvládám, ostatní mi chtějí pomáhat. Nikdy jsem nic takového nezažila. Na všechny situace jsem začala nahlížet úplně jiným úhlem. Tento pohled mi umožnil potkat se tváří tvář sama se sebou a svými vnitřními strachy. Namísto tragédie jsem začala žít velkou komedii bez kontroly

Celkově jsem se začala zbavovat všech nepříjemných pocitů. Dneska již úzkost neberu jako nebezpečí, ale pouze informaci z nitra, která mě nabádá k uvolnění tlaku a  nutí mě dát průchod emocím. Také s okolím jsem začala navazovat láskyplnější a pravdivější vztahy. Ve svém životě jsem zaznamenala několik pozitivních převratů a také okolí ke mně začalo jednat s větší úctou a respektem. Již dokáži říci NE, když ho vnitřně cítím a začala jsem být věrná sama k sobě a svým pocitům. Také jsem probudila svoji hlubokou intuici, která ve mně dřímala a čekala, až jí začnu naslouchat.  

To, co bych Vám chtěla předat, cítím jako poselství těm, které zažívají stejné pocity velkých vnitřních strachů, ne-sebevědomí a úplného odpojení od svého nitra. Ráda bych ve Vás podpořila odvahu, která se skrývá pod slupkami strachu a ukázala Vám, že i vy můžete začít žít plnohodnotný, krásný a pestrobarevný život. 

Těším se na Vás…. 

S láskou Tereza

OBLASTI, VE KTERÝCH POMÁHÁM

  • Zvýšení sebe-lásky, sebe-vědomí a sebe-hodnoty
  • Podpora v řešení náročných životních situací
  • Nalezení lehkosti a přirozenosti v životě
  • Porozumění úzkosti a pomoc při uvolňování vnitřního tlaku
  • Odstranění překážek, které nám brání ve spokojenosti
  • Nalezení příčin závislosti na partnerovi a nefunkčních vztazích
  • Pomoc při chorobné žárlivosti na partnerovi
  • Probuzení odvahy a Vašich silných stránek
  • Pomoc a podpora při přijímání sebe sama a všech "temných stránek"
  • Nalezení vnitřního klidu a vyrovnanosti

 

 

MÉ VZDĚLÁNÍ A ZKUŠENOSTI

Zemědělská akademie, obor chov koní, jezdectví a kynologie
 
VOŠ zdravotnická, obor nutriční terapie
 
Absolventka výcviku lektorů v kognitivně behaviorálním přístupu k psychoterapii obezity, time management, asertivita, hypoterapie, horsemanship a další...
 
Škola transformace vědomí pod vedením Míši Zdráhalové
 
10 let zkušeností z vlastního seberozvoje a vzdělávání
 
1 rok intenzivního cestování 

MÍSTO, CENA A FORMA KONZULTACE

Místo konzultace: Praha / Středočeský kraj (Týnec nad Sázavou a okolí)

Cena: 1000,-/hod.

Forma: osobně, telefonicky, skype (tereza.jebasova)

První konzultace je vždy dvouhodinová. 
Další setkání domluvíme individuálně podle potřeby a Vašich požadavků.

 

Forma konzultace*

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů